• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Megtéríti-e valaki a viharban kidőlt fa által okozott károkat?

Minden évben előfordul, hogy egy-egy tomboló vihar által kidöntött fa gépjárművekre dől, vagy az erős szél által tetőről lesodort cserepek okoznak károkat, ahogy az például a héten is történt. Ilyen esetekben csak a megfelelő biztosítás esetén járhat kártérítés vagy esetleg biztosítás hiányában is kötelezhető valaki a kár megtérítésére?

 A kártérítés általános szabálya

Azt az esetet, ha a kárt okozó és a kárt elszenvedő személy között nincs szerződéses kapcsolat, a jog az ún. szerződésen kívül okozott kár kategóriájába sorolja. Leegyszerűsítve a dolgot, ide tartoznak az olyan, más személynek okozott károk, amelyet valaki nem szerződésben vállalt kötelezettsége megszegésével okoz.

 

 

 

A kárt annak kell megtérítenie, aki a kárt okozta. Ez tehát azt jelenti, hogy a kár és a károkozó személy magatartása (tevékenysége, mulasztása) között ok-okozati összefüggésnek kell lennie. A károkozó akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy magatartása nem volt felróható. Ezt akkor tudja bizonyítani, ha igazolja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható volt. A fenti példából kiindulva, ha a tetőtől letépett cserepek esetén a tulajdonos bizonyítja, hogy a tetőt megfelelően karbantartotta, a cserepek az építkezésre és karbantartásra vonatkozó szabályok betartásával kerültek elhelyezésre, akkor mentesül a felelősség alól.

Természetesen nem beszélhetünk kártérítésről abban az esetben, ha a kárt jogszerűen okozták (pl. a károsult beleegyezésével okozták, vagy jogszabály engedélye alapján).

 

Viharban kidőlt fa okozta károk

 

A kidőlt fa, letört ágak által okozott károkért rendszerint a fa tulajdonosa felelős. Magánterületen álló fa esetén ez az ingatlan tulajdonosát jelenti, közterületen található fa esetén pedig a gyakorlatban a helyi önkormányzatot, illetve a közútkezelőt. A tulajdonos kötelessége, hogy fáit gondozza, és szükség esetén a veszélyessé vált, elöregedett növényeket eltávolítsa. Amennyiben e kötelezettségének eleget tett, azonban ennek ellenére a vihar kidönti a fát, akkor az esetleges károkért nem felelős, hiszen magatartása nem volt felróható. Megtette, ami általában elvárható a fák gondozásával kapcsolatban, nem kellett többet tennie a kár megelőzése érdekében.

Tehát, ha egészséges, megfelelően gondozott fát dönt ki a vihar – különösen, ha rendkívül erős széllel jár - akkor általában nem számíthat a tulajdonostól kártérítésre az, akinek az autójában emiatt kár keletkezett. Ha viszont a tulajdonos nem gondozta megfelelően a fát, és a szélerősségből arra lehet következtetni, hogy megfelelő gondozás (szükség esetén kivágás) esetén a fa nem dőlt volna ki, akkor a tulajdonos köteles a kárt megtéríteni.

Természetesen az időjárási körülményeknek is jelentősége van, ugyanis a kirívóan erős, a „megszokott” nyári viharoknál jelentősen erősebb szél, amely adott esetben még egészséges, gondozott fákat is letarolt, olyan körülménynek minősülhet, ami akár mentesítheti a tulajdonost a felelősség alól.

 

Jobb, ha van biztosításunk

 

A fentiektől eltérő eset persze, ha rendelkezünk biztosítással. Ebben az esetben a biztosító a biztosítási feltételek szerint téríti a kárunkat. Gépjárművek esetén fontos tudni, hogy a kötelező felelősségbiztosítás a viharkárt nem téríti, ehhez cascóval kell rendelkeznünk.

Érdemes figyelni arra, hogy a károsultat kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség terheli. Ha tehát a kárt megfelelően dokumentáltuk (fényképek, videofelvétel stb.), akkor amint van rá mód, kezdjük meg a lehetséges javításokat, ill. a további károk megelőzését. Ellenkező esetben a biztosító arra hivatkozhat, hogy a kár egy részét nem téríti meg, mivel az már amiatt következett be, hogy e kötelességének a károsult nem tett eleget. Tipikus például, hogy a viharban leszaggatott tetőcserepek helyét elfelejtik befedni (pl. fóliával), és egy későbbi esőzés további kárt okoz az épületben, amit a biztosító már nem térít meg.

 

 

Dr. Szabó Gergely

ügyvéd

 

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

 

A megbízható jogi képviselő

 

Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

(1) 266-6621

 

- - - - - - - -

 

 

A fenti rövid tájékoztatás a teljesség igénye nélkül, figyelemfelhívó célzattal készült, mely nem minősül jogi tanácsadásnak.

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

SmartNews.Com

Elérhetőségeink

facebook Facebook

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 20 9212565

Switch mode views: