• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzéssel teljesítő gazdálkodók részére a gyakorlati képzés és a normatíva megállapításáról szóló szabályok változásáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Szht.) határozza meg a szakképzési hozzájárulás teljesíthetőségének módjaira vonatkozó szabályokat. Az Szht. 2015. szeptember 1-jétől hatályos módosítása a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzéssel teljesítő kötelezetti kört érinti.
2015. szeptember 1-jétől a gyakorlati képzéssel történő kötelezettség teljesítésre vonatkozó szabályok kiegészültek a duális képzés keretében szervezett gyakorlati képzéssel összefüggő rendelkezésekkel.

A szakképzési hozzájárulás kötelezettség gyakorlati képzéssel történő teljesítésénél 2015. szeptember 1-jétől az alábbi gyakorlati képzések esetében lehetséges csökkentő tétel elszámolása:

  • a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Sztv.) hatálya alá tartozó azon iskola rendszerű képzések, amelyek állami fenntartású szakképző intézményben vagy szakképzési megállapodás alapján együttműködési megállapodás, vagy tanulószerződés keretében kerülnek megszervezésre, illetve

  • a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (a továbbiakban: Nftv.) meghatározott, az államilag támogatott létszám tekintetében a gyakorlatigényes alapképzési szak, valamint a duális képzés keretében szervezett hallgatói munkaszerződésen alapuló gyakorlati képzés, ha a szakmai gyakorlatra külső képzőhelyen kerül sor.

A gyakorlati képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásánál figyelembe vehető gyakorlati képzési normatívák mértékéről és a csökkentő tétel számításáról szóló 280/2011. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) szeptember 11-étől hatályos módosítása a tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzéssel érintett és a duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzést szervező gazdálkodókat is érinti.

Tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezése az a hozzájárulásra kötelezett, aki a szakképző iskola tanulójával kötött tanulószerződés alapján folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves bruttó kötelezettségét az alábbiak szerint meghatározott csökkentő tétel összegével csökkentheti.

A csökkentő tétel éves összege - ha a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára fennáll - tanulónként az alapnormatíva (453 000 ft/fő/év) összegének és a tanulószerződésben megnevezett szakképesítéshez tartozó,

a) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alapján indított szakképzés esetében a rendelet 1. mellékletében meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,

b) az Sztv. alapján indított

ba) nappali rendszerű iskolai oktatás és a nappali oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a rendelet 2. mellékletében meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzata,

bb) esti oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a rendelet 2. mellékletében meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 60%-a,

bc) levelező oktatás munkarendje szerint folyó felnőttoktatás esetében a rendelet 2. mellékletében meghatározott szakképesítésenkénti súlyszorzó szorzatának 20%-a. A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a csökkentő tétel havi összegét a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan tanulónként az előbbiek szerint számított csökkentő tétel éves összegének egy tizenketted része képezi. Amennyiben a tanulószerződés hatálya a tárgyév teljes időtartamára nem áll fenn, akkor tanulónként a csökkentő tétel éves összegét a havi csökkentő tételek összege alapján kell meghatározni, figyelembe véve azt is, hogy ha a tanulószerződés hónap közben szűnik meg, az adott hónapra vonatkozóan a csökkentő tétel számított összegét az adott hónapból a tanulószerződés megszűnésének napjáig eltelt napok és az adott hónap naptári napjai számának arányában kell meghatározni. Ha a tanulószerződés megkötésére hónap közben kerül sor, a csökkentő tétel havi összege azon hónap vonatkozásában számolható el a tanuló után először, amelyben a hozzájárulásra kötelezett legalább egy nap gyakorlati képzést teljesített.

Gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés Az a hozzájárulásra kötelezett, aki az Nftv. szerinti gyakorlatigényes alapképzési szak, vagy duális képzés keretében folytatott gyakorlati képzés szervezésével tesz eleget hozzájárulási kötelezettségének, éves és havi bruttó kötelezettségét az alábbiakban meghatározott módon számított csökkentő tétel összegével csökkentheti. A gyakorlatigényes alapképzési szak, illetve duális képzés keretében gyakorlati képzésben részt vevő hallgatóra vonatkozóan a gyakorlati képzési normatíva napi összegét az alapnormatíva összegének (453 000 ft.fő/év) 100-al történő elosztásával kell kiszámítani.

A tárgyévre vonatkozó csökkentő tétel éves összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege (4530 ft.) és a tárgyévben teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi. A szakképzési hozzájárulási előleg fizetésénél a tárgyév 1-11. hónapjára vonatkozóan a csökkentő tétel havi összegét hallgatónként a gyakorlati képzési normatíva napi összege és a tárgyhónapban teljesített gyakorlati képzési napok számának szorzata képezi.

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

SmartNews.Com

Elérhetőségeink

facebook Facebook

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 20 9212565

Switch mode views: