• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Felsőoktatási támogatási megállapodás kedvezménye

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény [Tao. tv.] rendszerébe 2014. november 27-étől beiktatott új kedvezmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján nyújtott támogatás alapján érvényesíthető, a 2014. évben kötött ilyen megállapodás alapján először már a 2014. adóévi adókötelezettségnél alkalmazhatómódon.
Felsőoktatási támogatási megállapodás – a Tao. tv. 4. § 16/c. pontja szerinti definíció szerint – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény [Nftv.] szerinti alapítóval vagy fenntartóval felsőoktatási intézmény alapítására, működésének biztosítására kötött, legalább 5 évre szóló megállapodás.
Tekintve, hogy felsőoktatási intézményt – önállóan vagy más jogosulttal együttesen – alapíthat a magyar állam, országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, gazdasági társaság, alapítvány, közalapítvány vagy vallási tevékenységet végző szervezet, s az, aki az alapítói jogot gyakorolja, ellátja a fenntartással kapcsolatos feladatokat is, így bármely alapítású egyetem, főiskola támogatására köthető megállapodás.

A legalább 5 éves – amely nem feltétlenül 5 adóéves – időtartamra kötött szerződés alapján az adózónak 5 (vagy több) egymást követő év mindegyikében támogatást kell nyújtania.

Felsőoktatási támogatási megállapodás közhasznú felsőoktatási intézmény támogatására [Nftv. 96. § (1) bekezdés] is köthető, vagy – az adózó döntése szerint – ilyen jogállású felsőoktatási intézménnyel köthetőtartós adományozási szerződés [2011. évi CLXXV. törvény 2. § 27. pont], vagy bármiféle írásos megállapodás nélkül is támogatható a közhasznú intézmény. Ilyen esetben az adózó a döntésének megfelelően érvényesíthet ahhoz kapcsolódó kedvezményt, azonban „halmozottan” nem élhet azzal.

A Tao. tv. 7. § (1) bekezdés z) pontja szerint ugyanis csökkenti az adózás előtti eredményt az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott pénzbeli támogatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

  • 20 százaléka – tartós adományozási szerződés keretében 40 százaléka – közhasznú szervezet,

  • 50 százaléka felsőoktatási intézmény felsőoktatási támogatási megállapodás alapján történő

támogatása esetén, de – a zb) alponttal – együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege.

Ennek alapján az adózó egy támogatási ügylet tekintetében vagy a 20, vagy a 40, vagy az 50 százalékos mértékű kedvezmény igénybevételére jogosult. A Tao. tv. 1. § (3) bekezdése szerinti alapelvből következően ugyanis – amely szerint, ha e törvény ugyanazon a ténybeli alapon többféle jogcímen írja elő költség, ráfordítás figyelembevételét, az adózás előtti eredmény csökkentését, azzal egy esetben lehet élni – az együttes alkalmazás [pl. (50+40)%-os mértékben] akkor is kizárt, ha a felek esetleg 5 évet érintően kötnek tartós adományozási szerződést, vagy ha ugyanazon ügyletre mindkét típusú szerződést kötnek is. A felsőoktatási megállapodás alapján az adózót akkor is 50 százalékos mértékű kedvezmény illeti meg, ha közhasznú egyetem, főiskola támogatására köt megállapodást.

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

SmartNews.Com

Elérhetőségeink

facebook Facebook

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 20 9212565

Switch mode views: