• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Arányos veszteségleírás az átmeneti szabályozásra is figyelemmel

A jogutód társaság a jogelődtől átvett veszteség felhasználására a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény [Tao. tv.] 17. § (8) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén jogosult. E mellett a Tao. tv.  2015. január 1-jétől hatályos 17. § (8a) bekezdése szerint a jogutód társaság az átalakulás (egyesülés, szétválás) útján átvett elhatárolt veszteséget adóévenként legfeljebb olyan arányban használhatja fel, amilyen arányt a jogutód társaságnál a jogelőd által folytatott tevékenység folytatásából származó adóévi bevétel, árbevétel a jogelőd ugyanezen tevékenységből származó bevételének, árbevételének az átalakulást (egyesülést, szétválást) megelőző három adóév átlagában számított összegében képvisel. Nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni, ha a jogelőd tevékenysége kizárólag vagyonkezelésre irányult.

 

 

 

A 2015. január 1-jét követően keletkezett elhatárolt veszteség összegével – figyelemmel a Tao. tv. 17. § (1) bekezdésének az említett időponttól hatályos rendelkezésére – az adózó a következő 5 adóévben csökkentheti az adózás előtti eredményét.

A Tao. tv. 29/A. § (6) bekezdése szerinti átmeneti rendelkezés értelmében a 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként érvényesíteni.

A szabályozás alapján rögzíthető, hogy a Tao. tv. 17. § (8a) bekezdése szerinti korlátozásra a 2014. adóévig keletkezett elhatárolt veszteség felhasználása során nem, csak a 2015-ben vagy az azt követő adóévekben keletkezett elhatárolt veszteség felhasználásánál kell figyelemmel lenni. Ennek alapulvételével – a feltételeknek megfelelő adózónál – a veszteségleírás az első esetben legkésőbb a 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben, utóbbi esetben pedig legkésőbb a veszteség keletkezésétől számított ötödik adóévben érvényesíthető.

Forrás: NAV

Minden jog fenntartva - www.adosziget.hu - Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

SmartNews.Com

Elérhetőségeink

facebook Facebook

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

+36 20 9212565

Switch mode views: